info@borduurstudiojettie.nl       06-14064527

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.borduurstudiojettie.nl. Door het bezoeken van deze website en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Functioneren van deze website

Borduurstudiojettie.nl doet haar uiterste best om ten allen tijde zorg te dragen voor het goed functioneren van de website. Echter, Borduurstudiojettie.nl kan niet volledig garanderen dat de website ten allen tijden functioneert of bereikbaar is. Borduurstudiojettie.nl neemt dan ook afstand van eventuele aansprakelijkheid als enige schade het gevolg is van het niet optimaal functioneren van of het niet optimaal bereikbaar zijn van de website.

Informatie op deze website & informatie van derden

Borduurstudiojettie.nl geeft de hoogste prioriteit aan de verzorging en invulling van haar website en de samenstelling daar van. Ondanks de zorg die Borduurstudiojettie.nl besteedt aan de correctie invoer van gegevens van producten door derden en alle andere informatie op deze site, kan het voorkomen dat informatie onjuist, onvolledig of niet meer actueel is waardoor Borduurstudiojettie.nl dan ook geen garantie op getoonde gegevens kan geven. Borduurstudiojettie.nl kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden van informatie die eventueel op de website aanwezig zijn. Gebruikers en/of bezoekers van Borduurstudiojettie.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en prijzen zoals deze op de website zijn gepubliceerd, noch kan de consument rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die tot stand komt uit de informatie die op deze website wordt aangeboden. Mocht u vragen hebben of twijfelen aan de juistheid van gegevens met betrekking tot producten die u op de website aantreft kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres info@borduurstudiojettie.nl. Wij zullen de gegevens voor u controleren bij de aanbieder van het product en de juiste gegevens aan u terug koppelen. Borduurstudiojettie.nl bevat (hyper)links en verwijzen naar websites van derden. De producten die aangeboden worden zullen u middels een link doorlinken naar de aanbieder van het product.  De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Borduurstudiojettie.nl niet geverifieerd en de verwijzing betekent niet dat Borduurstudiojettie.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Borduurstudiojettie.nl geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaart op geen enkele wijze aansprakelijkheid over het functioneren van de websites of de informatie die u op de websites aantreft.

Persoonsgegevens

U kunt u op de website aanmelden voor de nieuwsbrief die u via uw e-mailadres kunt ontvangen.  De gegevens die u hier voor invult worden door Borduurstudiojettie.nl opgeslagen in een database en zullen uitsluitend gebruikt worden voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief waarin acties, nieuwe producten, nieuws en trends vanuit de markt worden vermeld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Borduurstudiojettie.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële- of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Borduurstudiojettie.nl behoudt zich het recht om ten allen tijde de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is goed te vermelden om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Scroll naar boven